ТЕМА 2. Вегетативні органи рослин

1. Корінь, який розвивається із зародкового корінця насінини, називається:

а) бічним;

б) додатковим;

в) головним;

г) стрижневим.

2. Корінь характеризується:

а) радіальною симетрією;

б) наявністю редукованих листків;

в) верхівковим ростом;

г) здатністю до галуження.

3. Мичкувата коренева система характерна для:

а) усіх дводольних рослин;

б) більшості дводольних рослин;

в) більшості дводольних та однодольних рослин;

г) усіх однодольних рослин.

4. Під кореневим чохликом знаходиться:

а) зона всмоктування;

б) зона поділу;

в) провідна зона;

г) зона розтягування клітин.

5. Зону росту кореня утворюють:

а) зона поділу та зона розтягування клітин;

б) зона поділу та зона всмоктування;

в) провідна зона;

г) зона розтягування клітин.

6. Покривна тканина кореня називається:

а) перициклом;

б) ендодермою;

в) епіблемою;

г) екзодермою.

7. У центральному циліндрі кореня розміщені:

а) твірна тканина;

б) основна тканина;

в) провідна тканина;

г) механічна тканина.

8. Ріст коренів уповільнюється при:

а) перезволоженні ґрунту;

б) ущільненні ґрунту;

в) внесенні фосфорних добрив;

г) скошуванні надземної частини рослин.

9. Ґрунтом називають:

а) продукти вивітрювання гірських порід;

б) придатний для життя рослин поверхневий шар земної кори;

в) сукупність хімічних, фізичних та біологічних явищ, що зумовлюють зміни гірських порід;

г) комплекс складних органічних сполук.

10. Гумус має велике значення у житті рослин, тому що:

а) зумовлює виникнення ґрунтів;

б) сприяє розкладанню органічних речовин;

в) є джерелом поживних елементів;

г) поліпшує властивості ґрунту.

11. Джерелом енергії для активного поглинання елементів мінерального живлення рослинами є процес:

а) фотосинтезу;

б) транспірації;

в) дихання;

г) дифузії.

12. До органічних добрив належать:

а) аміачна селітра і фосфорне борошно;

б) торф та азотобактерин;

в) гній і пташиний послід;

г) компости та сильвініт.

13. Прискорюють розвиток рослин та утворення репродуктивних органів:

а) азотні добрива;

б) фосфорні добрива;

в) калійні добрива;

г) бактеріальні добрива.

14. Корені-присоски розвиваються в:

а) жоржини;

б) болотного кипарису;

в) плюща;

г) омели.

15. У рослин заболочених місцезростань розвиваються:

а) повітряні корені;

б) дихальні корені;

в) ходульні корені;

г) корені-причіпки.

16. Для відкладання запасних поживних речовин слугують:

а) коренеплоди у моркви та буряка;

б) коренеплоди у фікуса та редьки;

в) кореневі шишки в омели та батату;

г) кореневі шишки у жоржини та пшінки весняної.

17. Пагін складається з:

а) стебла, вузлів і міжвузлів;

б) стебла і листків;

в) стебла, листків і бруньок;

г) листків і бруньок.

18. З вегетативної бруньки розвивається:

а) облиствлений пагін із квітками;

б) стебло з листками і бруньками;

в) суцвіття;

г) поодинока квітка.

19. Всередині бруньки розвивається:

а) вкорочене стебло;

б) зачаткові листки;

в) зачаткові квітки або суцвіття;

г) покривні луски.

20. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:

а) вставним;

б) інтеркалярним;

в) бічним;

г) верхівковим.

21. Симподіальний тип галуження характерний для:

а) ялини;

б) ясена;

в) груші;

г) картоплі.

22. Головне стебло постійно виділяється потужністю росту в разі:

а) дихотомічного галуження;

б) несправжньодихотомічного галуження;

в) моноподіального галуження;

г) симподіального галуження.

23. Форма крони дерева залежить від:

а) величини кута між стовбуром і гілками;

б) чисельності гілок;

в) розмірів гілок;

г) усього переліченого вище.

24. Основними функціями стебла є:

а) запасаюча;

б) опорна;

в) провідна;

г) захисна.

25. Стебла бувають:

а) тригранними;

б) виткими;

в) опушеними;

г) трав'янистими.

26. Покривна тканина стебла деревної рослини називається:

а) епідермою;

б) корою;

в) деревиною;

г) корком.

27. Луб складається із:

а) провідних елементів;

б) твірної тканини;

в) механічної тканини;

г) основної паренхіми.

28. Річне кільце утворене:

а) твердим і м'яким лубом;

б) весняною і осінньою деревиною;

в) механічною тканиною;

г) серцевинними променями.

29. У стовбурі 10-річної липи:

а) одне річне кільце;

б) 5 річних кілець;

в) 10 річних кілець;

г) 20 річних кілець.

30. Висхідну течію речовин у стеблі забезпечують:

а) ситоподібні трубки;

б) луб;

в) деревина;

г) клітини-супутниці.

31. Бульби стеблового походження утворюються у:

а) картоплі;

б) цибулі;

в) топінамбура;

г) конвалії.

32. Надземними видозмінами пагона є:

а) вусики та кореневища;

б) вусики та колючки;

в) цибулини;

г) філокладії.

33. Листок злаків складається із:

а) черешка, листкової пластинки, піхви;

б) черешка, прилистків, листкової пластинки;

в) піхви, прилистків, листкової пластинки;

г) піхви, листкової пластинки.

34. У простих листків:

а) завжди є лише одна листкова пластинка;

б) листкова пластинка опадає разом із черешком;

в) листкова пластинка опадає без черешка;

г) листкова пластинка завжди цілісна.

35. Непарноперистоскладні листки характерні для:

а) сої;

б) гороху;

в) білої акації;

г) горобини.

36. Ланцетні листки характерні для:

а) верби;

б) груші;

в) фіалки;

г) щавлю.

37. Роздвоєним галуженням жилок листків характеризується:

а) паралельне жилкування; б) дугове жилкування;

в) пальчасте жилкування;

г) дихотомічне жилкування.

38. Однодольним рослинам властиве:

а) паралельне жилкування листків;

б) дугове жилкування листків;

в) пальчасте жилкування листків;

г) дихотомічне жилкування листків.

39. Супротивне листкорозміщення характерне для:

а) верби;

б) м'яти;

в) гвоздики;

г) воронячого ока.

40.3 кожного вузла на стеблі відходять по три і більше листків у разі:

а) почергового листкорозміщення;

б) спірального листкорозміщення;

в) супротивного листкорозміщення;

г) кільчастого листкорозміщення.

41. Продихи листка забезпечують:

а) фотосинтез;

б) транспірацію;

в) газообмін;

г) фотосинтез, транспірацію, газообмін.

42. Клітини мезофілу листка:

а) живі;

б) мертві;

в) містять хлоропласти;

г) не містять хлоропластів.

43. Транспірацією називають:

а) процес газообміну;

б) процес дихання;

в) процес випаровування води;

г) процес поглинання вуглекислого газу.

44. Найбільша кількість води випаровується рослиною через:

а) жилки листків;

б) продихи листків;

в) кутикулу листків;

г) сочевички кори.

45. Під час листопаду у листках:

а) зменшується інтенсивність фотосинтезу;

б) посилюється інтенсивність дихання;

в) руйнується хлорофіл;

г) відкладаються солі.

46. У білої акації на колючки перетворилися:

а) листкові пластинки;

б) черешки;

в) прилистки;

г) кінчики центральних і бічних жилок.

47. Видозмінені листки, які виконують захисну функцію, це:

а) колючки кактусів;

б) колючки дикої груші;

в) сухі луски цибулі;

г) покривні луски бруньок.

48. Вусики листкового походження розвиваються у:

а) винограду;

б) гарбуза;

в) гороху;

г)чини.

49. Прилистки, які сильно розростаються та відіграють помітну роль у фотосинтезі і транспірації, утворюються у:

а) яблуні;

б) робінії;

в) гороху;

г) дуба.

50. За розміщенням на стеблі бруньки бувають:

а) верхівковими;

б) вегетативними;

в) пазушними;

г) сплячими.

Кiлькiсть переглядiв: 936

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.